Kind vraagt zijn vaderCHRISTELIJKE SEKSUELE VOORLICHTING
Kind vraagt zijn vaderCHRISTELIJKE SEKSUELE VOORLICHTING

CHRISTELIJKE SEKSUELE VOORLICHTING 2

Deze pagina geeft christelijke seksuele voorlichting voor jongens en meisjes vanaf 14 jaar. Deze seksuele opvoeding geeft voorlichting over de keuze van je toekomstige partner, natuurlijke geboorte, keizersnede, het geven van borstvoeding, tips over borstvoeding, voorbereiding op het huwelijk, de seksuele relatie.

Hoe kies je jouw toekomstige partner?

Ploegende ossenOngelijk span: Ploegende os met paard

1 Cor. 7:39 Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Here.

De Bijbel is hierin zeer duidelijk: een gelovige mag alleen huwen met een andere gelovige in de Here Jezus Christus (die Jezus Christus als zijn/haar persoonlijke Verlosser en Heer erkent).

2 Cor. 6:14-16 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God.

Wat betekent span?
Een span zijn twee dieren (die een werktuig trekken).
Een span van een os en een paard werkt niet.
Een span van een jonge en een oude os werkt niet.

Daarom mag een gelovige niet trouwen met een ongelovige.
Zeg niet, maar door mijn gebed zal mijn ongelovige partner tot geloof komen. Dat is NIET wat de Bijbel zegt (1 Cor. 7:10-16). De Bijbel verbiedt duidelijk een relatie/huwelijk van een gelovige met een ongelovige. Dus ook geen verkering met een ongelovige. Want waarschijnlijk/mogelijk komt de ongelovige nimmer tot geloof. Zeg niet, maar mijn partner gaat met mij mee naar de kerk. Vaak is de ongelovige slechts in jou geïnteresseerd en gaat daarom mee, maar eenmaal getrouwd, geeft de ongelovige partner het op, maar alle spanningen vandien, ja zelfs dat de gelovige ten val komt en het geloof verliest en de behoudenis. Verwacht niet Gods zegen over je huwelijk als je bewust een ongelovige trouwt en daarmee een ongelijk span vormt.
Een andere zaak is wanneer binnen het bestaande huwelijk, een tot geloof komt. Dan mag het huwelijk worden voortgezet 1 Cor. 7:12-16.
Een ongelijk span is ook van een ongelijke kerk of sekte, of een evangelische gelovige met een katholieke gelovige. Waarom dit laatste? Een katholiek aanbidt de heilige maagd Maria, de moeder van Jezus, aanbidt door de kerk heilig verklaarde personen, aanbidt (heilige) beelden. De Bijbel is HEEL duidelijk dat de gelovige geen beelden en (heilig verklaarde) mensen mag aanbidden (Exodus 20:2-5, Mattheus 4:8-10). De gelovige mag alleen neerknielen en aanbidden God de Vader met als Middelaar de Jezus Christus. Heilige beelden zijn afgoden, afbeeldingen van personen op aarde, moeder Maria is niet aan het Kruis gestorven, daarom is zij GEEN middelaar.
Een ongelijk span is een jonge en een oude os: een jongeling in het geloof die met een rijpe ervaren christen trouwt. Dat gaat ook mis! Laat de ervaren christen niet zeggen: ik onderwijs mijn partner wel, mijn partner groeit wel. Geestelijke groei duurt jaren en kun je niet forceren. De rijpe christen besteedt tijd in gebed, Bijbelstudie en onderwijst aan andere christenen. De jonge christen wenst aandacht en zal niet dulden dat de partner zoveel tijd aan God besteedt. Dat huwelijk gaat mis, en echtscheiding is uitgesloten! Met alle gevolgen van dien. En satan lacht, want beide christenen zijn onbruikbaar geworden voor God en is een slecht christelijk getuigenis.

Dus wat de Bijbel zegt, is trouw op gelijk niveau van geestelijk leven.

Neem je tijd voordat je trouwt. Communiceer veel met elkaar en ontdekt of je op gelijk niveau zit, over Bijbelse dingen hetzelfde denkt en uitlegt, over de christelijke opvoeding van kinderen, doe samen Bijbelstudies, bid samen, volg een cursus voor verloofde gegeven door de kerk, etc.
Sommige kennen elkaar niet na vijf jaar van verkering. Anderen zijn intensief bezig om elkaar te leren kennen, doen alles samen, communiceren intensief en kennen elkaar binnen één jaar beter dan een stel dat vijf jaar verkering heeft. Dit is mede afhankelijk van leeftijd. Hoe dan ook, ontdek elkaar (niet op seksueel gebied, want seksuele gemeenschap en intimiteit voor het huwelijk is verboden (Gen. 2:24)) en communiceer intensief. Ontdek of je dezelfde interesse hebt, of je samen werkzaam wenst te zijn in dienst van de Here Jezus Christus.

Trouw met een maagd (dit geldt zowel voor de man als de vrouw, ook dat is een gelijk span). Gelovigen zijn een priesterlijk volk. Lees wat de voorschriften van een priester waren in het Oude Testament (Lev. 21:13-14). De priester mocht alleen met een maagd trouwen! De gelovige is een priester die dient in de tempel 2 Cor. 6:16. Dit is een absolute noodzaak voor hen die in de dienst van de Here Jezus Christus willen treden.
Wees hierin serieus en denk niet te licht over een christelijk huwelijk, zeker als beiden de Here Jezus Christus willen dienen. Lees het 1 Timoteüs 3 en Titus 1:6-9 voor de eisen aan een arbeider van de Here Jezus Christus.

En voor de vrijgezel?

Overweeg serieus of God van je vraagt om alleen te blijven.

Wat is de functie van sperma bij de man?

Om de video full screen te bekijken, beweeg u cursor over de video en klik op Volledig scherm.

De natuurlijke geboorte

De keizersnede

Waarom is borstvoeding belangrijk?

Borstvoeding is erg belangrijk voor de baby. Het is de voeding door de Here God gegeven met alle voeding, vitamines en beschermingsstoffen tegen ziektes. Het maakt niet uit of je kleine of grote borsten hebt, elk type borst is in staat tot borstvoeding. Ja, de één heeft reeds volle borsten met melk bij de bevalling. En anderen moeten er moeite voor doen om de melkvoeding op gang te brengen. Belangrijk is een regelmatige voeding, om de stimulatie van melkproductie op gang te houden. Zie de video's.
Tips over borstvoeding
Borstvoeding houding
borstvoeding houding

Tips over borstvoeding

Tips over borstvoeding

Test je kennis

Zwangerschap voorkomen. Welke anticonceptie middelen zijn er?

Zie Zwangerschap voorkomen en anticonceptiemethoden

Welke voorbereidingen voor het huwelijk?

Wat heeft dit te maken met seksuele voorlichting? Alles, de seksuele gemeenschap is een eenwording van geest, ziel en lichaam. Eerst de eenwording van geest, gelijkvormig denken, eens zijn over zaken. Dan pas kan een eenwording van lichaam tot stand komen. Sommige vrouwen ervaren een diepe eenwording, alsof zij in het lichaam van de man treden en voelen (zien) Jezus Christus in deze beleving. Dat gun ik een ieder van harte.
Een huwelijk is tot de dood scheidt en een huwelijk is een belofte aan ..... de partner, ja ook, maar de belofte is ... aan God!
Denk hier aan in moeilijke tijden, echtscheiding is niet mogelijk. Tenzij in het geval van overspel, incest (=overspel), dan is het huwelijk reeds verbroken! Ja maar ... in het geval van huiselijke geweld, dronkenschap, druggebruik? Dan is een scheiding de oplossing, een uiteen gaan en gescheiden wonen de oplossing. En bidden dat God genezing brengt.

Kennen van de partner

De voorbereiding op het huwelijk is een goed leren kennen van je partner en zeker zijn dat hij/zij de juiste keuze is. In een prediking zei de voorganger dat God NIET voor jouw partner zorgt. Je mag bidden dat de Here je naar de juiste partner leidt, maar de uiteindelijk keuze en beslissing ligt bij jou. God heeft de mens een gezond verstand gegeven om de juiste keuze te maken.
Ik ken iemand die bad, Here ik ben niet zeker of zij de juiste vrouw voor mij is, toon mij uw Wil. Op een dag wandelde hij op straat en een auto stopte en de persoon in de auto zei: "Het is gods wil". En hij zei dat is Gods antwoord. Belachelijk dat kan van satan zijn, want satan hoort jouw gebeden. En hij trouwde met alle gevolgen van dien. Gelovigen, a.u.b., wij hebben een gezond verstand, als je twijfelt, is dat een serieus teken dat de partner niet de juiste is, dan wel nog niet rijp bent voor het huwelijk. Bedenk goed of het tijd is de relatie te verbreken.
Jullie gedachten en toekomst plannen dienen overeen te stemmen.

Zelfstandigheid

Om een huwelijk aan te gaan, dienen BEIDEN zelfstandig te zijn. De Bijbel zegt immers dat je vader en moeder verlaat (zowel de man als de vrouw), dat is volkomen los zijn van je ouders en zelfstandig beslissingen kunnen nemen en het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig wonen en zelfstandig financieel voor je gezin kunnen zorgdragen.
Het is een goede zaak als beide voor het huwelijk eerst zelf (=apart) gaan wonen. Ervaring opdoen in het betalen van huur, energie en water, levensonderhoud, kortom de kosten van het zelfstandig wonen.
Ervaring opdoen wat het betekent om een huishouding te voeren: koken, wassen, boodschappen doen, huis schoonhouden. Ja dat geldt ook voor de man. Als kind was mijn moeder af en toe ziek. Op 10-jarige leeftijd leerde ik voedsel bereiden, zodat wanneer mijn vader thuis kwam, hij het gas kon aansteken. Leerde de afwas te doen, kleding te wassen en te strijken. Belachelijk, zeker niet. Want wat als jouw vrouw overlijdt? Wat als je vrouw ziek is, kun jij als man voor de kinderen en je vrouw zorgdragen? Wij leven in andere tijden. In Bijbelse tijden waren ouders in de nabijheid en zorgden voor de kinderen (man én vrouw werkten, denk aan de waterputtende vrouwen). Nu leven kinderen soms in andere steden. Een crèche is geen oplossing, jullie zijn als ouders verantwoordelijk voor de opvoeding in de primaire levensfase. En wat is er leuker als je jouw vrouw kunt verrassen met een ontbijt op bed, een romantisch diner bij kaars licht in de gezellige intimiteit thuis? Dus ja, de man moet ook goed kunnen koken en een taart kunnen bakken. Geen probleem voor de man als de vrouw moe is om de was of afwas te doen. Dat is ware liefde!
Vele huwelijken gaan kapot omdat men financieel niet zelfstandig is. Ook hier geldt voorbereiding. Sparen is een noodzaak. Sparen voor de kosten van het huwelijk en huwelijksfeest. Sparen voor de inrichting van je huis: meubels, slaapkamer, keuken. Voor mijn huwelijk had ik reeds in de aanbiedingen (zo economiseer je) dingen als pannen, koffiezetter, keukenmachine, dekens en lakens, handdoeken, etc. gekocht.
Laat je niet verleiden door te beginnen met een creditkaart. De inrichting van je huis doe je goedkoper door contante betaling (onderhandel met de verkoper) en niet op 10x of 15x afbetaling.Bedenk dat vaak na een jaar huwelijk het eerste kind komt, met alle kosten vandien: dure luiers en babyvoeding. Daarna beginnen de schoolkosten, het tweede kind. Daarom eindigen de kosten de eerste 20 jaar van het huwelijk nimmer.
Kijk waar het goedkoop is, vaak zijn luiers in de aanbieding als je 3 pakken tegelijk koopt.
Dit alles leer je niet als je tot aan jouw huwelijk bij je ouders blijft wonen.

Geestelijk

Bouw aan jullie geestelijk leven. Lees samen de Bijbel en praat over wat de Bijbeltekst voor JOU PERSOONLIJK betekent. Bidt samen. Ga samen naar Bijbelstudies en bidstonden. Neem deel aan programma's voor verloofden van de kerk.
Praat over jouw verleden, jouw trauma's. Dan leert jouw partner je beter te begrijpen. Ik ben enig kind, in een kinderloze omgeving zonder vrienden opgegroeid, veel allergie, veel ziek als kind, ouders niet communicatief, zonder ouders die elkaar op de mond kusten, moeite met leren, etc., etc. Dat gaf consequenties voor mijn huwelijk, maar mijn verleden te vertellen en door te (leren) communiceren begrijpt mijn vrouw mij beter. Ja, de Heilige Geest IS in staat mensen te bevrijden en te veranderen. Maar je moet er wel voor open staan en willen.

De seksuele relatie

God heeft de seksuele relatie geschapen relatie tussen een getrouwde man en zijn vrouw. Pas na het huwelijk heeft de eerste seksuele relatie plaats. En dit eerste contact, "de eerste keer" is belangrijk. Het scheidingspercentage is hoger onder degenen, die voor het huwelijk sex hebben gehad. Dat is ook logisch. Het is niet slechts het hebben van sex voor het huwelijk, het heeft alles te maken met zelfbeheersing. Mensen die zich weten te beheersen, hebben een veel lagere kans op echtscheiding, noch afgezien van het feit dat de Here God de echtscheiding haat. Het huwelijk tussen man en vrouw is beslist geen gemakkelijk iets. De man heeft andere interesse dan zijn vrouw, hebben beide verschillende gevoelens. De opvoeding van kinderen vraagt soms heel veel zelfbeheersing en controle door de Heilige Geest. De Bijbel zegt niets voor niets dat beide op gelijk (geestelijk leven) niveau moet zijn. Is de één een jong gelovige (nog groeiende onder controle van de Heilige Geest) en de ander een volwassen gelovige (volledig onder controle van de Heilige Geest) dan geeft dat allerlei spanningen en eist een enorme zelfbeheersing.
Maar nu naar "de eerste keer". Mijn eerste keer was een geweldige frustratie, niet voorgelicht door mijn ouders. Noch had mijn vrouw enige kennis. Ik wist niet waar ik mijn penis naar binnen moest brengen en de ontmaagding ging met veel bloedverlies gepaard, dat was schrikken voor ons beiden. De ene ontmaagding is de andere niet. Bij de een gaat het makkelijk, soms zonder bloedverlies. Bij de ander is het maagdenvlies stugger en moet de man de tijd en geduld nemen om het maagdenvlies te breken. Licht bloedverlies is normaal. Bij de Joodse bruiloft, wordt het laken met het bloed van de ontmaagding getoond aan de bruiloftgangers.
Zo de eerste keer. Zorg voor een rustige omgeving zonder dat jullie gestoord kunnen worden. Neem de tijd om te vrijen. Het is niet direct een ingaan en ontmaagden. Het is een tijd van kussen, strelen, langzaam elkaar uitkleden. Opgewonden raken, zodat de penis van de man hard en stijf wordt en de vagina vocht gaat afscheiden (nat worden). Dit vocht help bij het glijden van de penis in de vagina. De vagina van de vrouw begint zich te ontsluiten en opent zich zodat de penis naar binnen kan. Voor de man geldt, doe dit rustig, niet in één keer naar binnen stoten. Laat je vrouw aangeven hoe diep je naar binnen kunt. Je stuit op het maagdenvlies, en je vrouw geeft aan hoe dit gebeurt (rustig breken). Het is jullie eerste seksuele ervaring. Laat het voor jullie beiden, maar vooral voor de vrouw een fantastische gebeurtenis zijn waar zij met zeer veel vreugde op kan terugzien.
Na de ontmaagding, glij voorzichtig dieper in de vagina, totdat je volledig binnen bent. Soms lukt dit niet bij de eerste keren. Maak je daarover geen zorgen, dat komt in orde. Nu kunnen jullie zelf bepalen of de man de penis heen en weer gaat bewegen. Dat kan snel een zaadlozing teweeg brengen, waarna de penis slap wordt. Gevolg de vrouw blijft zonder orgasme. Daarom neem de tijd, beweeg de penis langzaam en, af en toe. Je zult merken dat je vrouw opgewonder raakt en tot een orgasme komt (samentrekking van spieren komt). Daarna mag jij je zaadlozing hebben. Maar goed soms lukt dat niet de eerste keren. Het is een kwestie van oefenen. Nadat de penis slap geworden is en zich teruggetrokken heeft uit de vagina, blijf in elkaars armen liggen, elkaar kussen en strelen. Bouw aan je relatie.
De Here God zegt niets voor niets in Genesis 2:24 dat man en vrouw worden ÉÉN. Dat is een zeer rijke ervaring, de ervaring van één worden/zijn en tevens ervaren dat jullie ook "één" met de Here God, dat de Here God in jullie seksuele relatie aanwezig is.
Een nuttig artikel omtrent seks wat wel en niet mag en seksuele zonde vindt je op de volgende site: Seks en huwelijk
Hieronder zie je enkele plaatjes van de vagina van de vrouw.

VaginaLabios